ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 11
begin datum: 1948
eind datum: 1998
omvang: 562 prenten- en archiefdozen en affichemappen
archiefvormers: Holland Festival
conditie:

Goed

SAMENVATTING

Direct sinds haar oprichting in 1948 heeft het Holland Festival vooruitstrevende grafische ontwerpers in de arm genomen voor het vormgeven van affiches, folders en programmaboekjes. Het archief geeft daarmee een interessant beeld van een culturele opdrachtgever met de grafische vormgeving in Nederland. Ontwerpers als Eppo Doeve, Dick Elffers, Benno Wissing, Studio Dumbar, Irma Boom en Anthon Beeke hebben in de tweede helft van de vorige eeuw het beeld van het Festival naar buiten toe bepaald.

INHOUD

Het totale archief van het Holland Festival bestaat enerzijds uit affiches en klein drukwerk en anderzijds uit documentatiemateriaal. 

Het deel met affiches en klein drukwerk is in 2002 overgedragen aan het NAGO. Het werd in datzelfde jaar beschreven en van afbeeldingen voorzien in het FilemakerPro registratiesysteem. In 2005 is deze database geconverteerd naar het nieuwe online-registratiesysteem van het NAGO. Dit deel van het archief bestaat uit 1350 objectbeschrijvingen (350 affiches en 1000 stuks klein drukwerk). Het is verpakt in 76 archiefdozen en affichemappen.

Het bestuursarchief, het deel met documentatiemateriaal, heeft een oorspronkelijke ordening die gemaakt is door het Holland Festival. Door die ordening kan het bestuursarchief worden opgedeeld in verschillende delen.

Het oudste deel loopt vanaf de oprichting van het Holland Festival in 1947 tot 1987. Het oudste deel werd door het NAGO ontsloten in 2004 het FilemakerPro registratiesysteem. Het middendeel loopt van 1986 t/m 1995 en het recente deel van 1994 t/m 1998. Daarnaast is er een grote verzameling uitgeknipte recensies. Deze delen zijn in 2010-2011 ontsloten.

Het oudste deel van het  bestuursarchief bestaat uit 420 dossiers verpakt in 75 archiefdozen. Het middelste deel, het recente deel en de recensies bestaan samen uit 559 dossierbeschrijvingen verpakt in 411 standaard liggende archiefdozen.

BEWERKING

De objectbeschrijvingen van de affiches en het klein drukwerk uit het Holland Festival Archief zijn chronologisch gerubriceerd.

Het Holland Festival nodigde om de paar jaar een andere ontwerper uit voor het ontwerpen van hoofdaffiches en huisstijl. Sommige ontwerpers verbonden zich voor slechts enkele jaren aan het Festival, zoals SDU Ontwerpgroep (1990-1991). Anderen als Benno Wissing (1979-1985) en Dick Elffers (1954-1965) bepaalden het beeld van het Festival naar buiten toe voor een veel langere periode.

Deze perioden en de hieraan gekoppelde hoofdontwerpers bepalen de rubrieksindeling die vervolgens chronologisch loopt van 1948-1953 Eppo Doeve tot en met 1995-1997 Anthon Beeke. Van enkele stukken zijn de jaartallen onbekend. Deze zijn in de rubriek Jaar onbekend opgenomen.

Het bestuursarchief is opgedeeld in vier hoofdrubrieken ('Oudste deel: 1947-1987', 'Middendeel: 1986-1995', 'Recente deel: 1994-1998' en 'Recensies'). De beschrijving van het oudste deel van het bestuursarchief kent een platte structuur zonder rubriekindeling. Het is raadpleegbaar door middel van een pdf-bestand dat hieronder is toegevoegd.

Het middendeel en recente deel zijn elk opgedeeld in acht subrubrieken die gevormd zijn door het onderwerp van de stukken (bijvoorbeeld 'Voorstellingen', 'Financiering' en 'Interne organisatie'). Het deel met recensies is ingedeeld in drie subrubrieken van achtereenvolgende tijdsperiodes ('1980-1989', '1990-1993' en '1994-1998').


PUBLICATIES

'Ontwerpen voor het Holland Festival 1948 - 1990, Affiches', 1990, door Tineke van Manen, William Rothuizen, Uitgeverij Boxhorn
 

OVERZICHT ARCHIEF HOLLAND FESTIVAL