ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

BIOGRAFIE

Jolijn van de Wouw begon in 1959 met de opleiding grafisch ontwerpen aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ‘s Hertogenbosch. Na haar eindexamen in 1964 vertrok zij naar Amsterdam waar ze eerst een jaar bij het reclamebureau Prad werkte en daarna drie jaar voor Studio Eckhardt.  
In 1968 kon ze als assistente van Wim Crouwel bij Total Design beginnen. Samen waren ze verantwoordelijk voor vele catalogi voor onder andere het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Amsterdams Historisch Museum. Vooral de samenwerking tussen Jolijn van de Wouw en dit laatste museum verliep goed: naast de catalogi heeft ze ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van de nieuwe huisvesting. Ook andere aspecten van de huisstijl, zoals briefpapier en uitnodigingen, vielen onder haar zorg.
Vanaf 1972 kreeg Jolijn van de Wouw haar eigen team bij Total Design. De samenwerking met Crouwel werd weer opgepakt in 1975 toen ze aan het ontwerp voor het eerste elektronisch gezette telefoonboek van de PTT gingen werken. Ze kozen hierbij voor een geheel nieuwe vormgeving: vier in plaats van drie kolommen op één pagina, geen hoofdletters en de telefoonnumers vóór de naam en het adres. Deze vormgeving lokte echter felle reacties uit. De PTT werd overladen met klachten en ook in de media werd diverse kritiek geuit. Hoewel Jolijn van de Wouw volledig achter de vormgeving stond, bleef ze zich tot 1984 even toegewijd inzetten voor de aanpassingen voor de daaropvolgende telefoongidsen.

In 1988 verliet Jolijn van de Wouw Total Design om als zelfstandig ontwerper verder te gaan. Een aantal klanten, met wie ze tijdens haar Total Design-tijd een goede band had opgebouwd, gingen met haar mee. Zo bleef ze veel voor het Amsterdams Historisch Museum ontwerpen. Een andere klant die ze meenam was GTI. Al tijdens haar werk voor Total Design verzorgde ze hiervoor de huisstijl en verschillende folders, brochures en jaarrapporten. Het bestuur van GTI beschouwde haar adviezen en ontwerpen van grote waarde voor de identiteit van het bedrijf. Met veel geduld wist ze de vragen van de bedrijfsleiders om te zetten in concrete en duidelijke oplossingen.
Jolijn van de Wouw wist aan haar eigen bureau ook grote nieuwe klanten te binden. Voor de herdenking van 350 jaar Vrede van Munster in 1998 kreeg ze de opdracht om al het drukwerk rond dit evenement te verzorgen. Een andere grote klant was uitgeverij Van Gennep en zijn imprints Sara en Schorer. Vanaf de oprichting van haar eigen bureau ontwierp ze hiervoor het binnenwerk en talrijke boekomslagen. Tot haar overlijden bleef ze voor Van Gennep actief: toen ze in 2001 overleed, lag op haar werktafel de typografie voor een uitgave van Van Gennep.

Het werk van Jolijn van de Wouw kenmerkt zich door consistentie en eenvoud. Met haar ontwerpen bood ze vaak heldere oplossingen voor diverse opdrachten. Ze luisterde daarbij goed naar de wensen van de opdrachtgever en trachtte dat te vertalen naar een fuctioneel ontwerp. Ze wilde geen duidelijke stempel op haar werk drukken en was bereid kleine concessies te doen aan haar ontwerpen als de opdrachtgever daar om vroeg. Maar daarbij bleef helderheid en consistentie voorop staan: de kwaliteit mocht nooit in het geding komen.
Dezelfde typering keert terug in de omschrijving die Wim Crouwel van Jolijn van de Wouw geeft: “Het was altijd een plezier om met Jolijn samen te werken. Ze was een begaafd typografisch ontwerper met veel gevoel voor details. Tegelijkertijd had ze een verfrissend pragmatische kijk op veel van de dagelijkse problemen. Jolijn was ook een harde werker. (...) Haar warme belangstelling en grote toewijding en loyaliteit maakten dat ze, ook onder onze opdrachtgevers, veel vrienden maakte.” (Een keuze uit het werk van Jolijn van de Wouw, grafisch onwerpster, Bis Publishers, 2002, p.9)

PUBLICATIES

'Ontwerp: Total Design', 1983, door Kees Broos, Utrecht
'Jolijn van de Wouw', 2002, door Wim Crouwel, Carry van Lakerveld, Elsbeth Etty, Amsterdam
Geboren1942, Den Bosch
Overleden2001, Amsterdam
Total Design