ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

Het archief van Ko Sliggers geeft een goed beeld van de afgelopen 30 jaar van de ontwerpgeschiedenis. Natuurlijk geeft elk ontwerpersarchief dat, een ontwerpersarchief vormt immers altijd een afspiegeling van de ontwikkeling van een ontwerper, maar bij het archief van Ko Sliggers is meer aan de hand. Door de manier waarop Sliggers opdrachten uitwerkte en door de verschillende plekken waar hij heeft gewerkt, biedt zijn archief vanuit een ander uitgangspunt inzicht in de al bekendere geschiedenis van het ontwerpen.
Ko Sliggers werkte zowel bij Studio Dumbar als bij Studio Beeke: de studio’s van twee bepalende en invloedrijke ontwerpers van de afgelopen decennia. Het is interessant om te zien aan wat voor een soort opdrachten Ko Sliggers toen werkte en welke ontwerpen hij maakte. Van zijn start bij Studio Dumbar is bijvoorbeeld een origineel stageverslag overgebleven dat ons een goed inzicht geeft in de manier waarop er gewerkt werd bij de studio in Den Haag.
Van de academietijd (St. Joost Breda) van Sliggers is ook behoorlijk wat bewaard. Ook die werken zijn op meerdere manieren met de geschiedenis van het grafisch ontwerpvak verbonden. In het archief zit een erg mooie uitvoering van de opdracht ‘Non-designed ephemera’. We herkenden de opdracht al uit een Documentaire van Lecturis (Oefeningen typografische vormgeving), een deel van een reeks die op zijn beurt ook ooit opgezet is om het vak ontwerpen in al zijn facetten vast te leggen. Bovendien moest bij de uitvoering van de opdracht gebruik gemaakt worden van vergankelijk drukwerk, waarmee het vluchtige verleden dus opnieuw toegepast werd.
Wat echt een zeer interessante blik biedt op het ontwerpvak is een andere academie-opdracht van Ko Sliggers, zijn eindexamenproject ‘How to make your art commercial?’. Ko Sliggers vroeg daarvoor aan verschillende ontwerpers om een tip voor de beginnende ontwerper. Van de antwoorden drukte hij slechts enkelen af op zijn tipbrief, maar in het archief zijn alle reacties aanwezig die zowel in inhoud als in vorm zeer uiteenlopend zijn.

Het gaat hier te ver om alle antwoorden te vermelden of af te beelden, maar het mag duidelijk zijn wat een bron aan informatie dit eindexamenproject biedt. Het is niet alleen interessant om te zien welke ontwerpers door Ko Sliggers benaderd werden, ook de manier waarop ze regeerden op zijn vraag is vaak veelbetekenend.

Hier nog enkele reacties:

Paul Mijksenaar:
Beste Beginnende Ontwerpers & Ontwerpsters,
Verwacht niets van gevestigde ontwerpers zover het om de vermeende ‘taak’ en ‘functie’ van het ontwerpen gaat. Hierover is niets meer te zeggen dan bijv. over de vraag: ‘waarom eten we maria-kaakjes’ of ‘waarom vliegen er zoveel voorwerpen op hinderlijke plekken over dit formulier?’ Dat weet immers zelfs Ko Sliggers zelf ook niet goed, of wel? Beroemde ontwerpers zouden je wel goed kunnen vertellen hoe je een stuk presenteert, kopij berekent, welke boeken leuke afbeeldingen bevatten, hoe je je boekhouding kan doen, enz. Helaas hebben ze daar meestal geen zin in. Succes.


Wim Crouwel:
De meest onleesbare tekst verkrijg je door de letters van de woorden, in leesbare stand, vertikaal onder elkaar te plaatsen; dat geldt zowel voor kapitalen als voor onderkasten. Zie voorbeeld op dit tip-fomulier en vele lichtreklames in smalle winkelstraten. Gevorderden noemen dit verschijnsel chinese typografie!

Jan van Toorn:
Dag Ko
Tip voor een beginnend ontwerper
die het langer wil volhouden:
de wereld buiten het vak is belangrijker
dan die daarbinnen


Titus Yocarini:
Indien een opdracht wordt verleend op grond van een beschrijving, die even summier is als die van het verzoek om deze TIP, dan kan de beginnende ontwerper rekenen op een resultaat dat geld kost! Begrippen als ‘allerlei’, ‘zo uitgebreid, zo gevarieerd mogelijk’ wijzen op een snelbuffet van ontwerperij met een hoge omzetsnelheid van opdrachten, waardoor het rendement van het werk commercieel vruchtbaar zal worden. Het gevaar doet zich voor dat er dan alleen maar kunstjes vertoond worden. Art is as commercial as a nonconformist is a businessman!

Britt Grootes, 2008