ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

TOELICHTING

Maandblad voor architectuur en gebonden kunsten, opgericht door het Genootschap “Architectura et Amicitia” in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A. - Orgaan van het genootschap A. et A.