ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

Het NAGO richtte zich bij de oprichting met name op het behouden, ontsluiten en onderbrengen van grafische archieven. Daarmee is de afgelopen vijftien jaar veel ervaring opgedaan en tevens is een unieke werkmethode ontwikkeld die ook voor andere vormgevingsarchieven ingezet kan worden.

Om die reden heeft het ministerie van OCW op advies van de Raad voor Cultuur voor de jaren 2006-2008 een bedrag gereserveerd om de ontsluiting van andere archieven mogelijk te maken en de expertise van het NAGO op dat gebied verder te ontwikkelen. Het NAGO zal de komende maanden dit nieuwe werkterrein exploreren, de verwachting is dat eind dit jaar een begin kan worden gemaakt met de ontsluiting van een archief.
Voor meer informatie kunt u conatct opnemen met het NAGO-bureau.