ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

Centrum Industriële Vormgevingsarchieven wellicht naar Eindhoven

Persbericht

De gemeente Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onderzoeken samen met het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) de mogelijkheid om in Eindhoven een nationaal centrum voor Industriële Vormgevingsarchieven op te richten en onder te brengen in het RHCe. Uitgangspunt is het behoud, het beheer en het beschikbaar stellen aan onderzoekers en andere geïnteresseerden van bedreigd industrieel vormgevingserfgoed. In het voorjaar van 2011 is bekend of dit plan kans van slagen heeft.

Eindhoven heeft een lange geschiedenis in de industriële vormgeving. Reden dat Eindhoven en het RHCe tot dit initiatief zijn gekomen. "Als dit ergens thuishoort, is het in Eindhoven", aldus wethouder Cultuur Mary-Ann Schreurs, "dit is een prachtige kans voor onze stad en sluit bovendien perfect aan bij onze visie op cultuurhistorie die er nu ligt."

Dutch Design (veelal afkomstig uit Eindhoven) is inmiddels uitgegroeid tot een wereldmerk. Toch is de kennis over de goed vormgegeven producten gering en blijven de ontwerpers vaak verscholen achter de producten die ze hebben gemaakt. De industrieel ontwerper is vaak anoniem en daarom is relevant bronmateriaal noodzakelijk. Dit materiaal bevindt zich in archieven, die vaak nog bij de ontwerpers thuis liggen. Deze informatie mag niet verloren gaan. Het toegankelijk maken van dit archiefmateriaal op dit specifieke gebied laat namelijk zien hoe inventief, innovatief en mooi de uitvindingen, met name in de jaren ’50 en ’60, waren en hoe groot hun invloed was op het ontstaan van de huidige consumptiemaatschappij.

In het archief ligt de nadruk op werk van de naoorlogse generatie ontwerpers van nationaal belang. Het materiaal wordt ontsloten en (digitaal) beschikbaar gesteld voor educatie, onderzoek en presentatie, in bijvoorbeeld publicaties en tentoonstellingen. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks minimaal één archief van een ontwerper te verwerven, te ontsluiten en te presenteren.

Het haalbaarheidsonderzoek is een resultaat van de samenwerking tussen het RHCe, de erfgoedbeheerder, en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) in Utrecht dat vormgevingsarchieven redt, inventariseert en (digitaal) ontsluit. Synergie wordt bereikt doordat het RHCE kennis op het gebied van beheer en behoud, depotruimte en publieksfaciliteiten kan inzetten en het NAGO specifieke expertise en mankracht inbrengt bij het ontsluiten van de vormgevingsarchieven.


Gepubliceerd op 27-10-2010 op www.eindhoven.nl