ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

Negentien vormgevingsarchieven hebben in de periode van 2007 tot 2009 een plaats gevonden bij verschillende erfgoedinstellingen, mede door de inzet van de Werkgroep Vormgevingsarchieven en een regeling van de Mondriaan Stichting. Nu enkele van deze archieven reeds ontsloten zijn en de bewerking van de andere in volle gang is, wordt het loket CRVa steeds vaker gevraagd om expertise bij de praktijk van het archiefbewerken.

Tijdens de studiemiddag zullen bepaalde hindernissen centraal staan waarvoor de archivaris of registrator komt te staan bij het bewerken van een vormgevingsarchief -dat qua vorm en inhoud een hybride karakter heeft- alsook de gevonden oplossingen, specifiek voor een instelling of zelfs algemeen geldend. De opgedane kennis en ervaring willen wij delen en uitwisselen met het veld tijdens de Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering op woensdag 9 juni aanstaande.

Locatie:
Aula van de Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag


Voorlopig programma 

13:00– 13:30  Inschrijving met koffie / thee

13:30– 13:35  Welkomstwoord – Rudi Ekkart, directeur  RKD

13:35– 14:00  Lezing CRVa – Samantha Castano, projectmedewerker CRVa

14:00 – 14:30 Archiefbewerker aan het woord: Archief zilverfabrikant Van Kempen en Begeer – Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia RKD

14:30 – 15:00 Richtlijnen voor materiële verzorging, verpakking en bergen van grote formaten – Cristina Duran Casablancas, papierrestaurator Stadsarchief Amsterdam

15:00– 15:20  Pauze met koffie / thee

15:20 – 15:50 Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven – Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

15:50 – 16:20 Archiefvormer aan het woord: Archief Galerie Ra – Paul Derrez, galeriehouder

16:20 – 16:50 Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar – Marie Christine van der Sman, directeur NAGO

16:50 – 17:00 Nog aan te kondigen spreker

17:00 – 17:05 Afsluiting van de middag

Vanaf 17:05    Borrel

De dagvoorzitter is Anja Tollenaar, projectcoördinator CRVa.

Voor aanmelding en meer informatie over de Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering zie www.crva.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa)

Het CRVa biedt een overzicht van Nederlandse vormgevingsarchieven. Het is een database met gegevens over archieven van vormgevers, ontwerpbureaus, fabrikanten, designgaleries en ontwerpersverenigingen. Het CRVa is onderdeel van de Inhaalslag Vormgevingsarchieven en is gesubsidieerd door de Mondriaan Stichting.

Het CRVa bevat momenteel ruim 1700 namen van vormgevers en bedrijven. Van circa 300 namen van archieven van nationaal en internationaal belang zijn er hoofdgegevens beschikbaar (volledige naam, jaartallen en specialisme). Het CRVa beoogt in de periode 2007-2010 de basisregistratie en –documentatie van in totaal een 400-tal vormgevingsarchieven uit de categorieën nationaal en internationaal belang te realiseren.

Meld uw vormgevingsarchief aan!

Het verzamelen van gegevens over de vormgevingsarchieven gaat voort en de resultaten worden toegevoegd in het CRVa. Nieuwe gegevens en signaleringen van bedreigde vormgevingsarchieven zijn zeer welkom. Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt u zich via info@rkd.nl richten tot: Drs. Anja Tollenaar, projectcoördinator CRVa of Samantha Castano MA, projectmedewerker CRVa. Voor meer informatie over het CRVa, zie www.crva.nl.