ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 26
begin datum: 1945
eind datum: 2008
omvang: 23 dozen en affichemappen
archiefvormers: R.D.E. Oxenaar
conditie:

overwegend goed

SAMENVATTING

Robert Deodaat Oxenaar, Oda, of Ootje Oxenaar werd in 1929 geboren en vanaf 1947 opgeleid aan de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag. Hij is in zijn carrière onder meer werkzaam geweest als kunstenaar, ontwerper, maar ook als adviseur en hij heeft op diverse instellingen les gegeven. Het bekendst is Oxenaar waarschijnlijk van zijn werk voor De Nederlandsche Bank (DNB) vanaf de jaren zestig. Waar hij vanaf die tijd verschillende biljetten ontwerpt, zoals de snip, de vuurtoren en de zonnebloem. Hij was eveneens vanaf de jaren zestig bij de PTT werkzaam bij de Dienst Esthetische Vormgeving, eerst als adjunct-directeur en later als hoofd. Oxenaar bekleedde meerdere bestuursfuncties en gaf hij les aan de KABK, was hij hoogleraar aan de TU Delft en geeft hij momenteel nog steeds les aan de Rhode Island School of Design. Sinds 2000 woont Oxenaar in de Verenigde Staten met zijn echtgenote Dawn Barrett en jongste dochters Emily en Emma. De ontsluiting van het archief van Ootje Oxenaar is begonnen bij de familie Oxenaar die momenteel in de Verenigde Staten woont. Zowel Els Kuijpers, auteur van twee boeken over Ootje Oxenaar, als NAGO-directrice Marie Christine van der Sman bezochten de familie twee keer om materiaal te ordenen, te selecteren en te verpakken voor transport naar Nederland. In zomer 2009 kwam het uit Amerika verscheepte materiaal aan bij het NAGO. Een tweede gedeelte van het archief werd aangetroffen door Van der Sman en registrator Kiko Luijten in juni 2009, toen zij twee dagen in een opslagloods doorbrachten met de familie Oxenaar, alwaar de familie hun hele inboedel had opgeslagen alvorens zij rond 2000 naar Amerika vertrokken. Alvorens de ontsluiting plaatsvond maakte eerst Els Kuijpers gebruik van het bij het NAGO aanwezige materiaal en was een deel van het nog niet beschreven archief te zien in de tentoonstelling 'Alles van waarde' bij het Museum van Communicatie. Daarna werd in oktober 2010 aangevangen met de registratie, die in januari 2011 werd het afgerond. Het archief werd geregistreerd en gescand.

INHOUD

In het archief is materiaal aanwezig van net na de Tweede Wereldoorlog tot en met 2008. Dit is grofweg Oxenaars volledige loopbaan. Van sommige periodes is meer aanwezig dan van andere.

Samenvattend dateren de vroegste stukken uit 1945 en de meest recente uit 2008.

In het archief bevinden zich bewijsexemplaren (klein drukwerk, boeken en affiches), soms met bijbehorende ontwerpen en correspondentiestukken. Daarnaast zijn er administratieve stukken (vooral correspondentie) en wat beeldmateriaal (foto's). Tenslotte zijn er wat publicaties en een kleine hoeveelheid verzameld materiaal.

BEWERKING

Voorbereiding

De eerste fase van selecteren van het materiaal vond plaats in het huis van de familie Oxenaar in de Verenigde Staten door Dawn Barrett, Marie Christine van der Sman en Els Kuijpers. Verder werd in juni 2009 door de familie Oxenaar in samenwerking met Van der Sman en Kiko Luijten een tweede selectie gemaakt uit materiaal dat lag opgeslagen in een opslagloods in Wassenaar. Beide selecties zijn vervolgens naar het kantoor van het NAGO in Utrecht overgebracht om daar verwerkt te worden.

Ordenen en schonen

De ordening van het archief is gebaseerd op al Oxenaars werkzaamheden en deels op de ordening die Oxenaar zelf aanbracht. Dit heeft geresulteerd in een vijftal hoofdrubrieken.

In de rubriek Administratie zijn voornamelijk stukken opgenomen die in de opslagloods in archiefhangmappen werden aangetroffen. Dit betrof voornamelijk correspondentie, aantekeningen en salarisadministratie. Hierbij is geordend op onderwerp en hoe het betreffende dossier werd aangetroffen in het archief.

In de rubrieken Opdrachten en Projecten zijn bewijsexemplaren ondergebracht, evenals bijbehorende correspondentie, ontwerpen, beeldmateriaalen projectadministratie. De subordening is voornamelijk gemaakt op basis van opdrachtgever. Voor alle opdrachtgevers waar maar een object of dossier aanwezig was, is een subrubriek met diversen toegevoegd. Voor al het werk waarvan niet duidelijk was voor welke opdrachtgever het werd gemaakt, is ook een rubriekaangemaakt. Er is van de meeste bewijsexemplaren een exemplaar bewaard, tenzij de staat van het desbetreffende object dermate slecht was dat met het oog op de toekomst meerdere exemplaren zijn bewaard.

De rubriek Beeldmateriaal bevat enkele foto's van diverse aard met als centraal punt Ootje Oxenaar.

De rubriek Publicaties bevat publicaties over Oxenaar of diens werk.

Dan is ernog de rubriek Verzameld materiaal. Het gaat hierbij om materiaal dat door Oxenaar is verzameld, zoals objecten dieniet door hem zijn ontworpen en tijdschriften waarin hij niet direct wordt besproken.