ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 17
begin datum: 1970
eind datum: 1996
omvang: 59 affichemappen, 58 prenten- en archiefdozen, 5 museumdozen, 3 verhuisdozen, 1 affichedoos en 1 los stuk
archiefvormers: Frank Beekers, Lies Ros, Rob Schröder, Hanne Lijesen, Wild Plakken, Caroline Boone
conditie:

redelijk tot goed

SAMENVATTING

Wild Plakken is een samenwerkingsverband dat zich nadrukkelijk als collectief opstelt. De kern wordt gevormd door Lies Ros, Rob Schröder en Frank Beekers, die vanaf 1977 zich in hun ontwerpen vanuit een maatschappelijk standpunt gezamenlijk manifesteren. De naam Wild Plakken wordt vanaf 1981 gevoerd en na het vertrek van Frank Beekers in de late jaren tachtig wordt het collectief aangevuld met Caroline Boone (1988-1989), Hanne Lijesen (1988-1993) en part-time lid Max Kisman (1992-1996). Hoewel het werk in de eerste jaren zichtbaar geïnspireerd wordt door idealisten uit de jaren ’30 – zoals El Lissitzky, John Heartfield en Paul Schuitema – ontwikkelde Wild Plakken met behulp van de nieuwe technieken en mogelijkheden een eigen vormtaal en typografie. In de laatste jaren wordt de vormtaal gevarieerder en meerduidiger maar de rake combinatie van tekst en beeld en het persoonlijke commentaar van de ontwerpers op het onderwerp blijven eenduidig de herkenbaarheid van Wild Plakken bepalen. Al op de academie zijn ze actief in de studenten- en protestbeweging waarvoor ze veel affiches maken. Vanaf het begin vormen het politiek activisme, het engagement en de vrouwenbeweging de peilers van waaruit ze ontwerpen. De Anti-Apartheidsbeweging Nederland en de de CPN/de Waarheid zijn jarenlang grote opdrachtgevers. Naast organisaties uit de politiek maatschappelijke hoek, werkt Wild Plakken ook veel voor de culturele sector. In de jaren ’80 vormen De Balie, De Nederlandse Opera, Het Zuidelijk Toneel en Museum Fodor een vaste kern van opdrachtgevers. Het is opmerkelijk dat de ontwerpen van Wild Plakken gepresenteerd worden als een product van alle leden. Het individu is ondergeschikt aan het geheel. In 1988 verlaat Frank Beekers het collectief waarna Caroline Boone, Hanne Lijesen en Max Kisman zich tijdelijk bij Wild Plakken voegen. Na de grote overzichtstentoonstelling Beeld tegen Beeld, Wild Plakken in 1994 in het Centraal Museum Utrecht, valt het collectief langzaam maar zeker uit elkaar. Rob Schröder gaat zich steeds meer bezig houden met het maken van films en documentaires en Lies Ros ontwikkelt zich naast grafisch vormgeefster ook als ontwerpster van tentoonstellingen.

INHOUD

Het archief van Wild Plakken is in 2006 overgedragen aan het NAGO. Het bestaat voor een groot deel uit affiches, zowel door Wild Plakken ontworpen als verzameld. Een bijzonder onderdeel van het archief is het complete materiaal van de tentoonstelling Beeld tegen Beeld, Wild Plakken en de ontwerpen hiervoor.

De beschrijving van het archief telt 692 objectbeschrijvingen
(affiches en klein drukwerk), 281 dossiers (klein drukwerk, ontwerpen, verzameld materiaal, foto’s, academiewerk en documentatie).

Het archief is in 2006 beschreven en wordt ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.


BEWERKING

Het archief van Wild Plakken is in vier rubrieken verdeeld:

Gerrit Rietveld Acadmie 1972 - 1977 bevat ontwerpen, documenten en beeldmateriaal dat tijdens de opleiding op de Rietveld Academie is vervaardigd. Met name veel ontwerpen voor studentenacties en -feesten.


In Ontwerperscollectief Wild Plakken zijn de stukken opgenomen die met het collectief zelf te maken hebben. Zoals tentoonstelling en publicaties over en door hen en publiciteits- en actiefoto’s van de leden. Hierin zit ook de complete tentoonstellingsvormgeving voor Beeld tegen Beeld, Wild Plakken.

De rubriek Opdrachten bestaat uit het materiaal in opdracht vervaardigd. Het is alfabetisch geordend op opdrachtgever en op enkele thematische rubrieken zoals Actie-drukwerk.

Verzameld materiaal bevat beeldmateriaal en correspondentie, krantenknipsels en een grote collectie verzamelde affiches.

PUBLICATIES

'Beeld tegen Beeld Wild Plakken', 1994, door Lies Ros, Rob Schröder, Max Bruinsma, Pauline Terreehorst, Gerard de Vries, De Balie
'Wild Plakken / Hard Werken', 1981, door Paul Hefting, Lecturis